Archives

Category Archive for: ‘korki-pneumatyczne’

  • Badanie szczelności rurociągów wg PN-EN 1610

    Korki pneumatyczne oferowane przez Sobtrade są stosowane przy badaniu szczelności rurociągów zgodnie z normą PN-EN 1610. Do przeprowadzenia próby potrzebne są dwa korki pneumatyczne. Zazwyczaj stosowany jest jeden korek blokujący przepływ oraz jeden korek pneumatyczny z by-passem. Na badany odcinek podawane jest ciśnienie a następnie …

    Read More