Share this post

Korki pneumatyczne oferowane przez Sobtrade są stosowane przy badaniu szczelności rurociągów zgodnie z normą PN-EN 1610.

Do przeprowadzenia próby potrzebne są dwa korki pneumatyczne.

Zazwyczaj stosowany jest jeden korek blokujący przepływ oraz jeden korek pneumatyczny z by-passem.

Na badany odcinek podawane jest ciśnienie a następnie obserwuje się spadek ciśnienia w czasie.

Jeżeli ten parametr będzie mieścił się w wymaganiach normy PN-EN 1610, badanie kończy się pozytywnie.