Wykładziny Dźwiękoizolacyjne

 

Redukcja hałasu – lepsze środowisko pracy.
Powszechnie wiadomo, że wysoki poziom hałasu w miejscu pracy wywiera niekorzystny wpływ na wydajność pracowników, którzy stają się bardziej podatni na stres, zmiany chorobowe i uszkodzenia słuchu. Utrudnienia w komunikacji głosowej pomiędzy pracownikami także zwiększają niebezpieczeństwo wypadków.
Wykładziny dźwiękoizolacyjne Trelleborg zapewniają ochronę przed różnymi typami hałasu, jak również w ograniczonym zakresie izolują wibracje. Najlepszą izolację można osiągnąć stosując wykładziny wraz z wibroizolatorami Trelleborg Novibra & Metalastik. Wykładziny charakteryzują się wysoką gęstością, dużą elastycznością oraz bardzo dobrymi własnościami tłumiącymi. Występują w trzech podstawowych typach materiału, dla różnych zastosowań:

  • Wykładzina izolacyjna: Jest odpowiednia dla izolacji dźwięku na obudowach urządzeń, powierzchniach z cienkiej blachy, itp. Z powodu wysokiej gęstości i chłonności jest efektywnym izolatorem zarówno wibracji jak i hałasu.
  • Wykładzina izolacyjna z absorbentem: Stosowana przede wszystkim jako izolator na obudowach silników łodzi i statków morskich, kompresorów i innych urządzeń generujących hałas, w których absorbent jest wymagany. W tym przypadku wykładzina jest laminowana warstwą pianki z tworzywa sztucznego.
Wyżej wymienione wykładziny są dostępne w wykonaniu z lub bez powierzchni samoklejącej.
  • Kurtyny tłumiące: Idealne dla osłony lub ekranowania maszyn i innych źródeł hałasu, które w każdym momencie powinny być łatwo dostępne. Materiał składa się z warstwy gumy i ciężkiej warstwy wypełniającej. Kurtyny zaprojektowano jako swobodnie wiszące. Mogą być zwijane w rolki lub fałdowane wielokrotnie bez utraty swoich właściwości.