Aby w pełni zaspokoić potrzeby wszystkich klientów, nasza firma oferuje wyposażenie dodatkowe do kompensatorów, które umożliwia zastosowanie ich tam, gdzie wymagania technologiczne są tak wysokie, że wykluczają użycie standardowych modeli.

Akcesoria dodatkowe – katalog

Ograniczniki ruchów osiowych
(ściskanie, rozciąganie)

Stosowane w przypadku możliwości wystąpienia gwałtownych skoków ciśnienia lub przemieszczeń osiowych mogących przekroczyć dopuszczalne.
Pierścienie próżniowe
Zapobiegają wessaniu mieszka do środka wskutek podciśnienia. Pierścienie podpierające (próżniowe) stosowane są przy podciśnieniu o wartości większej niż dopuszczalna podana w katalogu. Pierścienie są zalecane w przypadku jeśli ciśnienie robocze jest niższe niż 0,1 MPa. Dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej lub teflonu.
Wykładzina teflonowa PTFE
Stosowana przy mediach agresywnych chemicznie- np. stężone, mocne kwasy. Uwaga: wszystkie dopuszczalne przemieszczenia katalogowe redukują się o 50%. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 0,6 MPa. Niedopuszczalne jest występowanie podciśnienia.