Przykładowe Zastosowania

  • Energetyka – Instalacje odsiarczania spalin- dla układów gorącego powietrza i wysokiego ciśnienia.
  • Huty i metalurgie
  • Przemysł przetwórczy: (petrochemie, rafinerie, cukrownie, zakłady papiernicze.) – Kompensują przemieszczenia oraz wydłużenia termiczne rurociągów. Kompensatory metalowe są stosowane w celu ochrony armatury i wyposażenia (pompy, zawory, sprężarki itp.) przed skutkami naprężeń mechanicznych powstających w instalacjach rurowych.
  • Przemysł stoczniowy.
  • Instalacje ochrony środowiska: (oczyszczalnie ścieków, uszlachetnianie gazu itp.)

Kompensatory stosowane są ze względu na ich dużą odporność na ścieranie i korozję. Spełniają ważną rolę w elektrowniach, elektrociepłowniach i elektrowniach jądrowych ze względu na konieczność kompensacji występujących tam wydłużeń termicznych i kurczenia się rur podczas zmian temperatury w instalacjach kondensatu, układach chłodzenia i napowietrzania.

  • Budownictwo – Instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne i ciepłownicze.
  • Wodociągi i kanalizacje – Stacje uzdatniania wody, przepompownie, rurociągi przesyłowe, ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków.
  • Zakłady Chemiczne, Zakłady Azotowe – Rurociągi transportujące media agresywne chemicznie.