1 – główna cart_deformaciones_radiales
2 – głównacart_desviaciones_angulares
3 – głównacart_estanqueidad
4 – głównacart_movimientos_axiales
5 – głównacart_superficies_irregulares
6 – głównacart_vibraciones
7 0 instalacjamont_fix
8 – instalacjamont_instal
mont_rep29 instalacja REP
10 – instalacjamont_rep3
11 repmont_repc
mont_reps12 rep z odpływem
13 – transmont_trans