Informacje techniczne

Rodzaje materiałów mieszka w kompensatorach Sobtrade TGX.

W zależności od rodzaju medium i zastosowań proponujemy różne rodzaje mieszków.

[minimal_table]

Warstwa wewnętrzna Typowe zastosowania Kolor nalepki
EPDM Gorąca woda, woda chłodząca, kwasy, słabe roztwory chloru czerwony
EPDM (Specjalny) Gorąca woda 130°C, para, woda chłodząca czerwony
NBR (nitryl) Olej, ropa naftowa, gaz, sprężone powietrze, od -30°C do 90°C żółty
NBR (nitryl biały) w przemyśle spożywczym
Atest PZH, od -25°C do 90°C
żółty
CR (Chloropren) Zimna woda, woda zasadowa, woda morska, zimne powietrze,
od -25°C do 90°C
żółty
ECO (epichlorohydryna) Olej, ropa naftowa, gaz, sprężone powietrze,
benzyna bezołowiowa, olej hydrauliczny, od -25°C do 90°C
żółty
CSM (Hypalon) Mocne kwasy, zasady i inne chemikalia, od -25°C do 90°C zielony
SBR Materiały ścierne (szlam, piasek, ścieki, itp.), od -35°C do 90°C niebieski
HNBR Gorący olej do 120°C, ciepły olej hydrauliczny,
gorąca woda zaolejona, od -25°C do 110°C
IIR (butyl) Gorące media, w tym: gorące sprężone powietrze,
roztwory alkaliczne, od -40°C do 100°C

[/minimal_table]