Instalacja

Kompensatory gumowe Sobtrade dostarczane są gotowe do instalacji.

  • Kompensatory Sobtrade TGX P i TGX W – instalacja przy pomocy kołnierzy obrotowych, dzięki którym eliminuje się niebezpieczeństwo skręceń
  • Kompensatory Sobtrade TGX KPL i Sobtrade TGX KPZ – instalacja przy pomocy kołnierzy nieruchomych
  • Kompensatory Sobtrade TGX S-30 – montaż poprzez gwintowane końcówki

Kompensatory powinne być dostępne do regularnej kontroli. Zalecane jest, aby kompensator pracował raczej w pozycji ściśniętej, niż rozciągniętej. Skręcenia nie są dozwolone. Przy instalacji nie są wymagane żadne dodatkowe uszczelki.
Szczegółowe wytyczne instalacji określone są w instrukcjach dla poszczególnych typów.

Składowanie

Podczas składowania kompensatorów należy zabezpieczyć odpowiednie warunki temperatury, wilgotności i naświetlenia. Przy dłuższym składowaniu powinny być przechowywane w budynku, w temperaturze od 0°C do +30°C, wilgotności
od 45-70%, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i światła.

Instrukcje odnośnie składowania kompensatorów