Zastosowanie

 

  • Przemysł przetwórczy: (petrochemie, rafinerie, cukrownie, zakłady papiernicze).
    Kompensują przemieszczenia, tłumią wibracje oraz naprężenia na liniach technologicznych przewodzących agresywne i ścierne produkty oraz w przewodach powietrza. Kompensatory Sobtrade Teguflex są stosowane w celu ochrony wartościowej armatury i wyposażenia (pompy, zawory, sprężarki itp.) przed skutkami wydłużeń termicznych i naprężeń mechanicznych.
  • Energetyka – Instalacje odsiarczania spalin, stacje demineralizacji, układy chłodzenia.
  • Przemysł stoczniowy Podczas płynięcia instalacje na statku poddane są dużym naprężeniom. Elastyczność oraz właściwości tłumienia wibracji są cechami, dla których kompensatory gumowe Sobtrade Teguflex są idealnym rozwiązaniem dla instalacji na statkach ze względu na konieczność redukcji naprężeń do minimum.
  • Instalacje ochrony środowiska: (oczyszczalnie ścieków, uszlachetnianie gazu itp.) –  Kompensatory stosowane są ze względu na ich dużą odporność na ścieranie i korozję. Spełniają ważną rolę w elektrowniach, elektrociepłowniach i elektrowniach jądrowych ze względu na konieczność kompensacji występujących tam wydłużeń termicznych i kurczenia się rur podczas zmian temperatury w instalacjach kondensatu, układach chłodzenia i napowietrzania.
  • Budownictwo – Instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne, instalacje ciepłownicze, pompownie, baseny.
  • Wodociągi i kanalizacje – Stacje uzdatniania wody, przepompownie, rurociągi przesyłowe, ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków.
  • Zakłady Chemiczne, Zakłady Azotowe